Welkom!
Cedric Mardonstraat 12, 7035 BA Kilder
Bel vrijblijvend0633805298

Voor wie?

Voor wie?

Een kindercoach richt zich op kinderen tussen de 6-18 jaar die niet zo lekker in hun vel zitten en wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hierbij kun je denken aan kinderen met weinig zelfvertrouwen, die gepest worden/ zelf pester zijn, met boosheid of frustraties rondlopen, bepaalde angsten hebben bijvoorbeeld angst voor het donker, verlatingsangst of angst voor bepaalde dieren , puberproblemen, rouwverwerking of echtscheidingsperikelen. En zo zijn er nog een tal van redenen waarom je een kindercoach zou kunnen inschakelen, vooral wanneer je er als ouders/ verzorgers samen met je kind niet meer uitkomt. Een kindercoach is onafhankelijk en zonder oordeel.

Om een kindercoach in te schakelen is geen verwijzing van een huisarts nodig, het is laagdrempelig en vaak zijn het kortdurende trajecten. Meestal zijn er 5-8 sessies nodig om zelf weer verder te kunnen. De sessies vinden plaats in de praktijk bij mij thuis. In sommige gevallen kan er een observatie bij het kind thuis gedaan worden. De intake vindt bij de ouders/ verzorgers en kind thuis plaats, zodat ik een goed beeld krijg van het gezin, de sfeer en de hulpvraag/ wens die er speelt.

Met welke methoden en technieken?

Tijdens de sessies, met alleen het kind, stem ik de methoden die ik gebruik af op de hulpvraag/ behoeftes en wensen van het kind. Ook kijk ik naar de mogelijkheden. Ik vind het nl belangrijk dat een kind plezier heeft, zichzelf kan zijn en zich veilig voelt. Samen gaan we proberen te ontdekken welke oplossingen het kind zelf (vaak onbewust) al heeft om weer terug te komen in zijn/haar eigen kracht en daardoor weer positief in het leven komt te staan. Ik probeer het kind zijn eigen problemen te laten oplossen of om er op een andere manier naar te laten kijken.

Mocht het nodig zijn dan kunnen er ook gesprekken plaatsvinden met bijvoorbeeld leerkrachten, opa/ oma`s of de vaste oppas. Een individueel gesprek met 1 van de ouders behoort ook tot de mogelijkheden. Na 3-4 sessies zal er een tussenevaluatie plaatsvinden en wordt er bekeken wat er nog nodig is om verder te kunnen. Daarna volgt er een eindgesprek. Methoden die ik gebruik, afhankelijk van de hulpvraag, wens, interesse en leeftijd zijn onder andere:

-Spelactiviteiten onder andere: junior coachingsspel en het lekker in je vel spel.
-Ademhalingstechnieken waaronder felt sense.
-Diverse gesprekstechnieken onder andere: handpoppen en voorlezen.
-Creatieve activiteiten zoals tekenen, collages maken en schilderen.